Jeppe Blomgren

Vård är bäst

Advant

Kampanj för Landstinget i Värmland, kommunerna i Värmland och Region Värmland att väcka intresset för vård- & omsorgsprogrammet hos gymnasieväljare i länet.

Produktionsbolag: Ripley Film & Stills
Uppdragsgivare: Joacim Lundin på Advant Produktionsbyrå, Karlstad
Slutkund: Region Värmland, Landstinget i Värmland samt Värmlands kommuner