Jeppe Blomgren

Premium dim- & rökgeneratorer

Swefog

Swefog bygger dimgeneratorer i världsklass, från lilla Filipstad i Värmland. Som en del i ett större varumärkesarbete för Swefog har vi tillsammans jobbat fram ett manér som dels ska omsättas i foto, grafik, film och text. Trots sin förhållandevis lilla storlek slåss Swefog med de allra största i världen om att vara med och skapa de bästa upplevelserna oavsett om det är festivaler, teater, tv, film eller scen.

I serien Vår tid är nu på SVT används Swefogs hazers Ultimate 2000 för att skapa stämning och känsla.